Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

22.01.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 04 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Videofilmas „Preiļi – 80” izveide”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


IK “Sižets”
Reģ.nr.41502015232


Raiņa bulvāris 17,
Preiļi , LV- 5301
tālr.5321811


Ls 2 100,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 22.janvāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008.gada 22.janvāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 22.01.2008.