Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Kancelejas preču iegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” vajadzībām”

22.01.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Kancelejas preču iegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” vajadzībām”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 07 M.


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – līdz 01.02.2009.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 30.01.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi.


Papildus informācija – Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka, tālr.53 21503, 26062805.

Pēdējās izmaiņas: 22.01.2008.