Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Poligrāfisko pakalpojumu sniegšana – periodiskie izdevumi”

21.01.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 03 M


3.Iepirkuma priekšmets: Poligrāfisko pakalpojumu sniegšana – periodiskie izdevumi.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Latgales druka”
Reģ.Nr.40003199542


Baznīcas iela 28,
Rēzekne, LV- 4601
Tālr. 26334211


Saskaņā ar piedāvājuma zemāko cenu


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 21.janvāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008.gada 21.janvāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 21.01.2008.