Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Videonovērošanas sistēmas kabeļu tīkla rekonstrukcija Preiļu pilsētā”

21.01.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 02 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Videonovērošanas sistēmas kabeļu tīkla rekonstrukcija Preiļu pilsētā”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Citrus Solutions”
Reģ.nr.50003752271


Ūnijas iela 52,
Rīga, LV-1084
Tālr.7056011, fakss 7055038
e-pasts:
Saule@citrus.lv


Ls 2 528,66


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 21.janvāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008.gada 21.janvāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 21.01.2008.