Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Ziedu un floristikas materiālu iegāde Preiļu novada domes vajadzībām”

21.01.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Ziedu un floristikas materiālu iegāde Preiļu novada domes vajadzībām”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 06 M.


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – līdz 01.02.2009.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 28.01.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi.


Papildus informācija – Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste – Maija Paegle, tālr. Nr.5307321 vai 26556613.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 21.01.2008.