VID jau gaida valsts amatpersonas iesniedzam deklarācijas

18.01.2008.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335; e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


Pilnā sparā rit valsts amatpersonu deklarāciju veidlapu izsniegšana VID Latgales reģionālās iestādes nodaļās. Par svarīgāko amatpersonu deklarāciju aizpildīšanā atgādina VID LRI Korupcijas novēršanas kontroles daļas galvenā speciāliste Valentīna Ondzule.


Aicinu valsts amatpersonas neatlikt deklarācijas iesniegšanu uz pēdējo dienu, bet izdarīt to laicīgi. Amatpersonu deklarāciju var iesniegt arī elektroniski, noslēdzot ar VID līgumu par elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanu. Plašāka informācija atrodama VID nodaļās vai VID mājas lapā www.vid.gov.lv, sadaļā „Elektroniskā deklarēšana”, kur var arī izmēģināt EDS demo versiju.  EDS priekšrocības:  ietaupīts laiks, samazināta pārrakstīšanās kļūdu iespēja, var saglabāt šī gada deklarāciju un nākamajā deklarācijā  vairāk neaizpildīt ailes, kurās  informācija nemainījās (darba vieta, radinieki utml.)


Biežāk izplatītās kļūdas, aizpildot amatpersonas deklarāciju, ir šādas:
• netiek norādīti citi ienākumi  (slimības pabalsti, pensijas, Lauku atbalsta dienesta maksājumi, subsīdijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas pārdošanas, no lauksaimniecības produkcijas realizācijas, ienākumi no kokmateriālu realizācijas);
• parādsaistību un aizdevumu atlikums jāuzrāda uz 31.decembri;
• nereti publicējamā daļā nekustamo mantu uzrāda, bet  nepublicējamā daļā nē vai otrādi;
• sadaļās, kurās nav ko ierakstīt,  jāraksta vārds ” nav”, nevis jāliek defise.


Aicinu rūpīgi aizpildīt deklarāciju, īpaši ailes, kurās ir jāraksta informācija skaitļos. Aicinu rakstīt tā, lai inspektoram, ievadot deklarāciju, nerastos šaubas par uzrakstītajiem skaitļiem.  Neaizmirstiet – pēdējais valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas termiņš – 1.aprīlis. 


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.5406211, fakss 5406335


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.