Latvija 11. vietā rūpēs par klimata pārmaiņu novēršanu

18.01.2008.

Pagājušā gada decembrī ANO konferences laikā tika prezentēts pētījums „Klimata pārmaiņu izpildes indekss” (CCPI), kurā salīdzinātas 56 pasaules valstis, kas, ražojot energoresursus emitē 90% ogļskābās gāzes. Tajā Latvija ieņem 11. vietu, kamēr Lietuva ieņem 20. vietu un Igaunija – 35. vietu. Šī pētījuma mērķis ir novērtēt un salīdzināt dažādu valstu klimata aizsardzības politikas un sasniegto progresu, lai tādējādi palielinātu politisko un sabiedrisko spiedienu uz valstīm, kas nav pietiekami aktīvas klimata politikas ieviešanā.


Saskaņā ar ziņojumu, desmit valstis, kuras visaktīvāk rūpējas par klimata pārmaiņu novēršanu, ir Zviedrija, Vācija, Islande, Meksika, Indija, Ungārija, Lielbritānija, Brazīlija, Šveice un Argentīna. Savukārt pēdējās vietas ieņem Saudi Arābija, ASV un Austrālija, kurām ir ne tikai īpaši augsti emisiju līmeņi, bet kuras arī ievieš nepietiekamu prasībām nepiemērotu vides politiku šajā jomā.


Klimata pārmaiņu izpildes indekss tiek noteikts, ņemot vērā tādus parametrus kā izmaiņas emisijas apjomā uz iedzīvotāju kopš 1990.gada, emisiju apjoms uz primāro energoresursu vienību, emisiju apjoms uz IKP vienību, nacionālā un starptautiskā klimata politika. Vides ministrijas Klimata un atjaunojamo energoresursu departamenta direktors Valdis Bisters pauž, ka Latvijai augstā 11.vieta klimata politikas ieviešanā noteikta pateicoties lielajam emisiju samazinājuma progresam kopš 1990.gada un atjaunojamo energoresursu izmantošanā elektroenerģijas ražošanā un siltumapgādē. Tai pat laikā Latvijai, lai turpmāk ieņemtu augstāku vietu šajā sarakstā, būtu nepieciešams attīstīt integrētāku klimata politiku, kā arī uzlabot energoefektivitāti, veicināt vēl plašāku atjaunojamo energoresursu izmantošanu un īstenot turpmākas nozaru politikas īpaši strauji augošajā transporta nozarē.


Papildus informāciju par Klimata pārmaiņu indeksu var iegūt http://www.germanwatch.org/klima/ccpi.htm, kur arī atrodams pilns pētījuma teksts.


Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tel.: 67026418
E-pasts:
prese@vidm.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.