Dievkalpojumi Preiļu katoļu baznīcā 2. februārī

02.02.2008.

2. februāris – Kunga Prezentācija (Sveču diena)
9:00 Sv. Mise, Sv. Dievs
10:00 Rožukronis
12:00 Summa, Sv. Mises sākumā sveču
svētīšana, Vesperes


Priesteris Māris Laureckis


 

Pēdējās izmaiņas: 02.02.2008.