Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – Kancelejas preču un biroja papīra iegāde Preiļu novada domes vajadzībām

17.01.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – Kancelejas preču un biroja papīra iegāde Preiļu novada domes  vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 05 M.


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – līdz 2009.gada 31.decembrim.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 24.01.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi.


Papildus informācija – Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, tālr.5307322, 26458552.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 17.01.2008.