ES atbalsts lauksaimniecību modernizācijai!

14.01.2008.

LAD ir izsludinājis atklāta konkursa projekta iesniegumu pieņemšanu ELFLA un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”.


Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2008. gada 14. janvāra līdz 2008. gada 14. februārim. Otrās kārtas pieejamais sabiedriskais finansējums – 17 426 463 LVL (no tā – Dienvidlatgales RLP: 2 869 516 LVL).


Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums ir trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža.


Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/index.php?d=2637


Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – juridiskām personām pēc juridiskās adreses, fiziskām personām pēc projekta ieviešanas adreses. Dienvidlatgales RLP: Mehanizatoru 2a, Preiļi LV – 5301

Pēdējās izmaiņas: 14.01.2008.