Paldies par atsaucību Aizkalnes labdarības akcijā

17.01.2008.

,,Pa Ziemassvētku žēlsirdības ceļu” – ar šādu devīzi no 3.decembra līdz 22.decembrim Aizkalnē tika organizēta labdarības akcija., kurā tika aicināts piedalīties ikviens pagasta iedzīvotājs gan kā brīvprātīgais ziedotājs – atnesot un atdāvinot citiem mājas nelietojamas, bet lietošanas kārtībā, mantas ; gan kā dāvanas saņēmējs – izvēloties to mantu, pēc kuras ir vajadzība.


Akcijas rīkotājiem bija patiess prieks par lielo ziedotāju atbalstu un gandarījums, ka akcijā savus jaunos īpašniekus atrada arī lielākas veltes – ledusskapis, bērnu istabas iekārta un dīvāns, kā arī mazākas mantas – rotaļlietas, apģērbs, galda piederumi.


Akcija ir noslēgusies, bet rīkotāji vēlreiz grib pateikties visiem ziedotājiem – Anastasijai Bivbānei, Sandrai Patmalniecei, Ārijam Akmentiņam, Ilzei un Austrai Djubinām, Jolantai un Ināram Reliņiem, Lilijai Ostrovskai, Guntai Uzulevičai, Benitai Cakulei, Boniventurai Kokorītei, Janīnai Bečai, Ingai Cepurniecei, Ainai un Zigrīdai Kažemākām, Anitai Jonānei, Annai un Bonifācijam Sparāniem,  Sarmītei un Gunāram Nagļiem, Annai Brūverei, Ingrīdai Kampānei, Skadrai Mukānei, Skaidrītei Uzuliņai, Iraīdai Nemiro, Verai Samarinai, Marijai Pastarei, Vijai Kampānei, Teklai Bogdanovičai.


Liels paldies par Jūsu atsaucību!


Aizkalnes tautas nama vadītāja Aina Kažemāka

Pēdējās izmaiņas: 17.01.2008.