Atbalstīts biedrības „Mūsmājas” projekts

17.01.2008.


Biedrība „Mūsmājas” no valsts budžeta ir saņēmusi finansiālu atbalstu Ls 1843,53 apmērā projektam „Par drošu nākotni jādomā jau šodien!”, ko piešķīra Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts projektu konkursā „Lauku NVO atbalsta programma”.


 


Konkursa „Lauku NVO atbalsta programma” mērķis ir atbalstīt reģionu NVO projektus, kas veicina pilsoniskās sabiedrības attīstību visās tās izpausmēs.


 


Projekta „Par drošu nākotni jādomā jau šodien!” mērķis ir sekmēt Preiļu novada un Riebiņu novada skolas vecuma bērnu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, informācijas apmaiņu un izglītošanu drošības jautājumos.


 


Projektu realizē biedrība „Mūsmājas” sadarbībā ar Latvijas biedrības „Glābiet bērnus” Preiļu rajona nodaļu. Projekts ilgs no 2008.gada 2.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim.


 


Projektā ir paredzēts iesaistīt 10 Preiļu 1.pamatskolas un 10 Riebiņu vidusskolas bērnus no 6. līdz 8. klasei.


 


Projekta laikā mērķgrupa iegūs zināšanas par dažādām tēmām, kas ir saistītas ar drošību. Uz praktiskajām nodarbībām tiks aicināti Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu rajona komitejas pārstāvji, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preiļu nodaļas pārstāvji, Valsts policijas Preiļu rajona policijas pārvaldes pārstāvji, Valsts Probācijas dienesta Preiļu teritoriālās struktūrvienības speciālisti, Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji un Preiļu rajona Izglītības pārvaldes Bērnu tiesību aizsardzības speciālisti.


 


Sīkāku informāciju par projektu var iegūt biedrībā „Mūsmājas”, Aglonas ielā 1a, vai pa tālruni 5322157.


 


Šī informācija atspoguļo biedrības „Mūsmājas” uzskatus un Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts nav atbildīgs par šajā publikācijā pausto informāciju un tās tālāku izmantošanu.


 


Elma Aksjonova,


projekta pulciņu vadītājaPēdējās izmaiņas: 17.01.2008.