Grāmatu pasūtīšanu no bibliotēkas elektroniskā kataloga

15.01.2008.

Grāmatu rezervēšanu no bibliotēkas elektroniskā kataloga


Grāmatu lietošanas termiņa pagarināšanu no lietotāja elektroniskā formulāra


Izsniegto grāmatu pārskatīšanu elektroniskajā formulārā


Ieinteresētos lūdzam griezties pie bibliotekāra 1.stavā


 

Pēdējās izmaiņas: 15.01.2008.