Amatniekus ar invaliditāti aicina apgūt uzņēmējdarbības pamatus

15.01.2008.

Aicinām pieteikties amatniekus, kas, neskatoties uz savu invaliditāti, vēlas apgūt uzņēmējdarbības pamatus!


Latvijas Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO turpina projektu „Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne”, kuru finansē ESF un Latvijas Valsts.


2008.gada februārī un martā būs beidzamās, trešās, apmācību nodarbības, tāpēc beidzamo reizi tiek aicināti pieteikties jauni interesenti – cilvēki ar invaliditāti, kam ir amatniecības prasmes un kuri vēlas apgūt uzņēmējdarbības pamatus.
 
Lai pieteiktos uz apmācībām uzņēmējdarbībā, cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti ir jābūt vēlmei uzsākt savu uzņēmējdarbību, prasmēm kādā no amatniecības veidiem.
Interesantam jābūt darbspējas vecumā.


Apmācības klātienē 2008. gada februārī un martā notiks 10 cilvēku lielai grupai
Apmācības norit divās sesijās pa trīs dienām, pa vidu tām būs mājasdarbi. Klātienes apmācību laikā ir iespējama dzīvošana uz vietas, kā arī tiks nodrošinātas pusdienas. Interesentu grupa tiks veidota 2008. gada sākumā, bet uz šo nodarbību ciklu jau ir iespējams pieteikties laikus.
 
36 stundu klātienes un 50 stundu neklātienes mācību programma paredzēta, lai apgūtu:
komercdarbības ekonomiskos aspektus, grāmatvedības pamatus, mārketinga pamatus,
lietišķo etiķeti, saskarsmes psiholoģiju, LR darba un saimnieciskās tiesības un darbu ar internetu.
 
Projekta ietvaros tiek pilnveidota mājas lapa ”MeklēJums”: www.meklejums.lv, kurā tiek ievietota vai papildināta informācija par cilvēku ar invaliditāti – amatnieku darbiem, pievienojot to cenas un aprakstu vai fotogrāfiju. Potenciālie pircēji šos izstrādājumus var iegādāties tieši no amatnieka, saņemot kontaktinformāciju caur web lapas administratoru. Mājas lapa tiek sagatavota arī krievu un angļu valodā.


Informācija mājas lapā tiek regulāri atjaunota. Tā ir pieejama ne tikai amatniekiem ar invaliditāti, kuri būs reģistrējušies par pašnodarbinātām personām vai kuriem ir reģistrēta uzņēmējdarbība, bet ikvienam, kas meklē derīgas un kvalitatīvas lietas, kuras ir darinātas ar rokām.
 
Sīkāka informācija: LCĪVSO SUSTENTO – tālrunis 7590437(palūgt Daigu), daiga.veinberga@sustento.lv; mob.tālrunis: 26855496.


 

Pēdējās izmaiņas: 15.01.2008.