Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Videofilmas „Preiļi – 80”izveide”

14.01.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Videofilmas „Preiļi – 80”izveide”,
saskaņā ar Darba uzdevumu.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 04 M.


Paredzamā līgumcena – līdz Ls 2500,00 (tai skaitā PVN18%).


Līguma izpildes termiņš – līdz 10.07.2008.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 22.01.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi.


Papildus informācija – Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste – Maija Paegle, tālr. Nr.5307321 vai 26556613.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 14.01.2008.