BIEDRĪBA “PREIĻU NVO CENTRS” organizē maksas kursus

15.01.2008.

BIEDRĪBA “PREIĻU NVO CENTRS”
LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība nr. 1860800593


Organizē maksas kursus:  • Zīda apgleznošana 36h

  • Mākslas terapija 36h

  • Projektu izstrāde un vadība 36h

  • Lietvedība 36h

  • Psiholoģijas kurss: Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana ģimenē 36h

  • Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Zalktis” 12 h

  • Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Krivulis” 6h

  • Angļu valoda 9. un 12. klašu skolēniem 24h

Kursus beidzot tiek izsniegta apliecība


Pieteikties: Preiļu NVO centrā, Brīvības ielā 7,
vai pa tālruņiem 65321603, 28340855 līdz 1. februārim

Pēdējās izmaiņas: 15.01.2008.