Interreg IIIA projekts Nr.SIV 099 “YES” tuvojas noslēgumam

14.01.2008.

   


Interreg IIIA projekts Nr.SIV 099 „Promoting Youth Entrepreneurship and Sociability Through Joint Networking and Strategy in Remote Border Areas of Latvia, Belarus and Lithuania” („Jauno uzņēmēju aktivitātes un prasmju attīstīšana, izmantojot savstarpēju sadarbības tīklu Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas pierobežas teritorijās”)/ “YES” tika pagarināts līdz šī gada martam.


Šobrīd tiek realizētas pēdējās projektā paredzētās aktivitātes un tiek izstrādāti jaunizveidotā Preiļu Biznesa inkubatora (BI) darbības pamatprincipi, tai skaitā jauno uzņēmēju – atbalsta guvēju – atlases kritēriji un BI izmantošanas nosacījumi. Februāra otrajā pusē tiks rīkota YES projekta noslēguma konference.


Mārīte Stupāne,
„YES” projekta vadītāja
tel. 53 22766


Projekta partneri – Zarasai rajona pašvaldības administrācija (Lietuva): http://www.zarasai.lt

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.