Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu novada pašvaldības policijas telpu remonts”

11.01.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 01 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Preiļu novada pašvaldības policijas telpu remonts”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Preiļu celtnieks”
Reģ.Nr.41503024529


Celtnieku iela 2,
Preiļi, LV- 5301
Tālr./fakss 5322102,
Tālr.29396233
e-pasts: celtnieks@axel.lv


Ls 1662,18


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 11.janvāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008.gada 11.janvāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 11.01.2008.