Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Akadēmiskā personāla praktiskās apmācības un prakse Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta … ietvaros”

07.01.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/59 M


3.Iepirkuma priekšmets: Akadēmiskā personāla praktiskās apmācības un prakse  Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278 „Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā” ietvaros


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


Biedrība „Preiļu NVO centrs”,
Reģ.nr.50008034721


Brīvības iela 7, Preiļi,
LV- 5301
Tālr./Fakss: 5321603
t.26596653
e-pasts:
nvo@axel.lv


Ls 8000,00
tai skaitā attiecināmie nodokļi


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 07.janvāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2008.gada 07.janvāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 07.01.2008.