Sabiedriskās kārtības pārkāpēji saņēmuši sodus arī aizvadītajā gadā

10.01.2008.

2007. gadā novada kārtībnieki ir sastādījuši 95 administratīvo pārkāpumu protokolus, par kuriem administratīvo pārkāpumu komisija ir piespriedusi soda naudas kopsummā par 1176 latiem. Protokoli ir sastādīti par dažādiem Preiļu novada saistošo noteikumu un Administratīvā kodeksa pārkāpumiem. Visvairāk – 22 protokoli, ir sastādīti par sociālo dzīvokļu lietošanas noteikumu neievērošanu. 21 protokols ir sastādīts par savas mājas vai tai pieguļošās teritorijas nesakopšanu, savukārt, 11 autovadītāji ir saņēmuši soda naudu par sava spēkrata novietošanu uz zaļās zonas, bet 8 vecāki – par sava bērna atstāšanu bez uzraudzības vai aprūpes. Vēl sastādīto protokolu sarakstam var pievienot tādus pārkāpumus kā trokšņošana dzīvokļos, nelikumīga elektrības pieslēgšana, dabisko vajadzību kārtošana sabiedriskā vietā un dažus citus pārkāpumus. Daudzos gadījumos, it sevišķi tas  attiecas uz īpašumu nesakopšanu, ir pieticis tikai ar brīdinājumu, lai pārkāpums tiktu novērsts. Kārtībnieki kopā ar sociālā dienesta darbiniekiem regulāri dodas izbraukumos, lai apsekotu gan nelabvēlīgās ģimenes, gan sociālos dzīvokļus. Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem ir veikti dažādi reidi sabiedriskās kārtības kontrolēšanai Preiļu pilsētā.


Par automašīnu novietošanu, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, ir noformēta 91 administratīvā pārkāpuma paziņojuma kvīts, kā rezultātā pārkāpēji samaksājuši soda naudu 830 latu apmērā. Dažiem autovadītājiem sods bija jāpiemēro pat vairākas reizes, kamēr spēkratu īpašnieki saprata, ka, turpinot pārkāpumu, uzlikto sodu apmērs būs viņu kabatai par dārgu.


2008. gadā Preiļu novadā sāks darboties pašvaldības policija, kurai būs gan vairāk tiesību, gan arī lielāks darbinieku skaits. Līdz ar to sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, teritorijas sakoptībai un Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai Preiļu novadā tiks pievērsta daudz lielāka uzmanība.


Geralds Kalinkevičs,
Preiļu novada domes jaunākais kārtībnieks

Pēdējās izmaiņas: 10.01.2008.