Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

03.01.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/ 53 M


3.Iepirkuma priekšmets: Tehniskā projekta izstrāde luksofora uzstādīšanai Daugavpils un Talsu ielas krustojumā, Preiļos


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA “Cers projekti”
Reģ.Nr.45403014111


K.Valdemāra 18,
Madona, LV-4801
Tālr.4860952 /fakss:4860951
E-pasts: janis@cprojekti.lv


Ls 5 600,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 03. janvāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008.  gada 03. janvāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 03.01.2008.