Saimnieciskās darbības veicējiem samazināta nodokļa likme

04.01.2008.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 65406211, fakss 65406335;
e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


Stājušās spēkā izmaiņas likumā „ Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Nodokļu maksātājs, kas reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs var izvēlēties – maksāt 15 % lielo iedzīvotāju ienākuma nodokli vai fiksētu maksājumu, kura apmērs ir atkarīgs no ienākumiem. Fiksēto ienākuma nodokli var maksāt siamnieciskās darbības veicējs, kura gada ieņēmumi nepārsniedz 10 000 latu un kurš nenodarbina darba ņēmējus.


Maksātājam, kurš nolēmis maksāt fiksēto ienākuma nodokli, līdz 1.februārim par to jāinformē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriāla iestāde. Fiksētā ienākuma nodokļa maksātājam nodokļa avansa maksājums 25 latu apmērā jāveic līdz taksācijas gada 15.martam. Lai aprēķinātu fiksēto ienākuma nodokli, maksātājs veic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā.


Likuma pārejas noteikumi nosaka, ja maksātājam uz 2008.taksācijas gadu ir izsniegts patents un 2008.taksācijas gadā viņa saimnieciskās darbības ieņēmumi nepārsniegs 10 000 latu, maksātājs ir tiesīgs izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli ar 2009.gadu. 


Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, ko maksā no saimnieciskās darbības ienākuma, ar 2008.gada 1.janvāri ir 15 %, bet vienlaikus ar likmes samazināšanu ir izdarīti grozījumi, kuros noteikts, ka turpmāk attaisnotie izdevumi, neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādībā esošām personām neattieksies uz ienākumu no saimnieciskās darbības. Tātad, samazinot likmi, saimnieciskās darbības veicējiem tiek palielināts apliekamais ienākums.


Tabulā – fiksētā ienākuma nodokļa par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības apmēra noteikšana:Taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (latos)


Fiksētā ienākuma nodokļa summa (latos)


0-500,00


25


501,01-1000,00


50


1000,01-1500,00


75


1500,01-2000,00


100


2000,01-2500,00


125


2500,01-3000,00


150


3000,01-3500,00


175


3500,01-4000,00


200


4000,01-4500,00


225


4500,01-5000,00


250


5000,01-5500,00


275


5500,01-6000,00


300


6000,01-6500,00


325


6500,01-7000,00


350


7000,01-7500,00


375


7500,01-8000,00


400


8000,01-8500,00


425


8500,01-9000,00


450


9000,01-9500,00


475


9500,01-10 000,00


500


no 10 000,01


500 + 7% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kas pārsniedz 10 000 latu


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.65406211, fakss 65406335


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.