Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – Preiļu novada pašvaldības policijas telpu remonts

03.01.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – Preiļu novada pašvaldības policijas telpu remonts, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 01 M.


Paredzamā līgumcena līdz Ls 2100,00 (tai skaitā PVN 18%)


Līguma izpildes termiņš – viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 11.01.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


Papildus informācija – Preiļu novada domes tehniskās daļas speciālists Anatolijs Petrovs, tālr.26090943, 5322766.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 03.01.2008.