Izmaiņas Sociālā dienesta darba laikā

02.01.2008.

Sākot ar 2008. gada 2.janvāri mainīti Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.


Turpmāk apmeklētāji pabalstu, aprūpes pakalpojumu u.c. jautājumos tiks pieņemti sekojošos laikos:
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.
Sociālā dienesta vadītāja pieņemšanas laiki: otrdienās no 13.00-16.00.
Sociālā dienesta vadītāja vietnieka pieņemšanas laiki: trešdienās, ceturtdienās no 9.00-12.00.


 

Pēdējās izmaiņas: 02.01.2008.