Noslēdzās projekts „Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsts programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā”

03.01.2008.

Decembrī veiksmīgi noslēdzās biedrības „Preiļu NVO centrs” realizētā projekta „Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsts programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” Nr.2007.NVOF1.1/6-5/17 aktivitātes, kas turpinājās četru mēnešu garumā. 


Programmas ietvaros jaunas prasmes datorkursos ieguva 64 dažādu Preiļu rajona nevalstisko organizāciju pārstāvji, tika noorganizēti 4 informatīvi semināri Preiļu rajonā – Preiļos, Saunas pagastā, Galēnos, Rožupē, par finanšu iespējām, mūžizglītības attīstību, grāmatvedības jautājumiem un LEADER+ programmu.


Sīļukalna iedzīvotāji tikās ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Latgales nodaļas vadītāju Sandru Buzajevu un vecāko referenti Viktoriju Šmuksti. Seminārā tika runāts par veselības aprūpes finansēšanas nosacījumiem, pacientu iemaksām, ģimenes ārstu izvēles principiem, problēmām stomatoloģijas jomā Preiļu rajonā un par Eiropas veselības kartēm.


Programmas ietvaros tika sniegtas konsultācijas 40 interesentiem par jaunu sabiedrisko organizāciju dibināšanas iespējām, finanšu iespējām, projektu izstrādi, par pieaugušo izglītību un grāmatvedības jautājumiem.


Sabiedrības integrācijas fonds ir izvērtējis un atbalstījis darba programmu nākošajam 2008. gadam. Preiļu rajona nevalstiskā sektora pārstāvjiem būs iespējams celt savas zināšanas un paaugstināt kapacitāti nevalstiskā sektora jomā , mācoties kursos, apmeklējot seminārus un piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos.


Aicinu būt atsaucīgiem un par darba programmas iespējām 2008. gadā inteesēties arī pašām organizācijām un to pārstāvjiem pa tālruņiem 5321603, 26596653 vai personīgi Preiļos, Brīvības ielā 7.


Biedrības” Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 03.01.2008.