Preiļu novada dome nodod atklātai izsolei telpu nomas tiesības

28.12.2007.

Preiļu novada dome nodod atklātai izsolei telpu nomas tiesības:
• Rēzeknes ielā 26, Preiļos – 71.4 m2 platībā
• Kārsavas ielā 4, Preiļos – 94.54 m2 platībā


Izsoles sākumcena – Ls 4 par 1 m2, koplietošanas telpām – Ls 3 par 1 m2, tai skaitā, 18% PVN. 


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domes kancelejā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, domes darba laikā.


Izsoles notiks 2008. gada 17. janvārī plkst. 11.00. Raiņa bulvārī 24, Preiļos, kabinetā Nr.13.


 

Pēdējās izmaiņas: 28.12.2007.