VID PAR AKCĪZES PREČU INVENTARIZĀCIJU

27.12.2007.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 65406211, fakss 65406335;
e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


Ar 2008.gada 1.janvāri palielinās nodokļa likmes akcīzes precēm: cigaretēm, alkoholam, naftas produktiem.  Kas jāzina akcīzes preču tirgotājiem, stāsta VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļas Nodokļu maksātāju konsultāciju daļas priekšniece Mārīte Jokste.


Persona, kas saņēmusi speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, inventarizē uzskaitē esošo tabakas izstrādājumu krājumus pēc stāvokļa uz nākamā mēneša pirmo datumu pēc nodokļa likmju maiņas, respektīvi uz 01.02.2007. Inventarizācijas sarakstus jāsastāda vismaz trijos eksemplāros, no kuriem vienu (kopā ar nodokļa aprēķinu) 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek inventarizācija) iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta nodaļai, kurā tā reģistrējusies kā nodokļu maksātājs, un vienu eksemplāru uzglabā katrā tabakas izstrādājumu uzglabāšanas un realizācijas vietā. Informāciju, par to, kas jānorāda inventarizācijas sarakstā, var saņemt VID nodaļā, zvanot konsultantiem (tālr.65307706, 65307709, 65307727).


Valsts budžetā maksājamo nodokļa starpības summu aprēķina un samaksā 15 dienu laikā pēc inventarizācijas veikšanas (ieskaitot dienu, kad notiek inventarizācija uz kontu LV47TREL1060000534100) par to attiecīgo tabakas izstrādājumu daudzumu, ko iegūst, no inventarizācijas sarakstā uzskaitītajiem daudzumiem, atskaitot laika periodā starp nodokļa likmes maiņas un inventarizācijas dienu saņemto tabakas izstrādājumu daudzumu.


Savukārt akcīzes preču vairumtirgotāji un personas, kas saņēmušas speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai naftas produktu mazumtirdzniecībai, palielinoties nodokļa likmēm alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem pēc stāvokļa uz 01.01.2008. inventarizē arī uzskaitē esošo attiecīgo alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu krājumus. 


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.65406211, fakss 65406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.