Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Maizes un miltu izstrādājumu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””

21.12.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/58 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Maizes un miltu izstrādājumu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA “Vecā maiznīca”
Reģ.Nr.42403007589


Brīvības iela 14a/1,
Rēzekne, LV-4601
Fakss: 4621055, t.29419759
e-pasts:
veca.maiznica@apollo.lv


saskaņā ar piedāvājuma zemāko cenu


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2007.gada 21.decembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2007.gada 21.decembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 21.12.2007.