Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Lauksaimniecības produkcijas (dārzeņu) piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””

21.12.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/56 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Lauksaimniecības produkcijas (dārzeņu) piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


Z/S “Virbuļi”
Reģ.Nr.47701004648


Skolas iela 10, Prīkuļi,
Saunas pag.,
Preiļu raj., LV-5323
Tālr.26414648


Saskaņā ar piedāvāto zemāko cenu


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2007.gada 20.decembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2007.gada 20.decembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 21.12.2007.