Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Lauksaimniecības produkcijas (augļi, ogas) piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””

21.12.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/55 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Lauksaimniecības produkcijas (augļi, ogas) piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA “PĀRSLA”
Reģ.Nr.47702000215


Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu novads,
Preiļu raj.,LV- 5333
Tālr./fakss 5307067, t.29464960
e-pasts:
parsla89@inbox.lv


Saskaņā ar piedāvāto zemāko cenu


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2007.gada 20.decembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2007.gada 20.decembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 21.12.2007.