Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Graudaugu produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””

21.12.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/54 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Graudaugu produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Santa 98”,
Reģ.nr.41503019871


Mehanizatoru iela 6b,-1,
Preiļi, LV-5301,
tālr.26004701
e-pasts:
mihailovaolga@inbox.lv


1680,35


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2007.gada 20.decembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2007.gada 20.decembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


Pēdējās izmaiņas: 21.12.2007.