Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Par ventilācijas montāžu skolas ēdamzālē”

08.10.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Aizkalnes pamatskola
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Aizkalne, Raiņa iela 6, Latvija, LV-5305
Tālruņi +371-5329273.


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: AP 2007/ 1 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Par ventilācijas montāžu skolas ēdamzālē”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „SALANG-P”,
Reģ.Nr.47703001650


Raiņa bulvāris 24-208, Preiļi,
LV-
5301


2037.83 Ls


7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats: 2007.gada 8.oktobrī


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  8.oktobrī 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Iepirkuma pilnvarotā persona Inga Šņepste, tālrunis: 5329273


 

Pēdējās izmaiņas: 08.10.2007.