Aizkalnes pamatskola veic iepirkuma procedūru – „Par ventilācijas montāžu skolas ēdamzālē”

01.10.2007.

Aizkalnes pamatskola veic iepirkuma procedūru – „Par ventilācijas montāžu skolas ēdamzālē”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. AP 2007/ 1 M.


Paredzamā līgumcena līdz Ls 2500,00 tai skaitā PVN 18%.


Līguma izpildes termiņš – 2 mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 08.10.2007.g. līdz plkst.16.00.


Piedāvājumus iesniegt Aizkalnes pamatskolā, Raiņa iela 6, Aizkalne, Aizkalnes pagasts– personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


Papildus informāciju var saņemt un vienoties par darbu izpildes vietu apskati, kontaktpersona I.Šņepste 5329273


 

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2007.