Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Akadēmiskā personāla praktiskās apmācības un prakse Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros”

19.12.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Akadēmiskā personāla praktiskās apmācības un prakse  Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278 „Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā” ietvaros”, saskaņā ar Darba uzdevumu.


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 59 M.


Paredzamā līgumcena līdz Ls 8000,00 (tai skaitā visi attiecināmie nodokļi)


Līguma izpildes termiņš – 2008. gada janvāris – jūnijs.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 03.01.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām, pieredzes apraksts un apliecinājums, saskaņā ar darba uzdevuma prasībām.


Papildus informācija – projekta vadītāja Anitra Sondore, tālr.5320124, 26565826.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.

Pēdējās izmaiņas: 19.12.2007.