Darījumu noformēšanai tikai pavadzīmes ar VID piešķirtajiem numuriem

18.12.2007.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 65406211, fakss 65406335; e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


VID Latgales reģionālā iestāde atgādina, ka no 2008.gada 1. janvāra darījumu noformēšanai lietojamas tikai pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru un ka stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinu veidlapu izmantošana nav pieļaujama.


Pavadzīmes-rēķinu veidlapu lietotājiem, kuriem 2008. gada 1. janvārī būs neizmantotas (atlikumā palikušas) pavadzīmes-rēķinu veidlapas, jāveic atlikumā esošo pavadzīmes-rēķina veidlapu inventarizācija un jāsastāda akts par atlikumā esošajām veidlapām.


Saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem jāsagatavo un ne vēlāk kā līdz 2008. gada 15. janvārim jāiesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pārskats par saņemto pavadzīmes-rēķina veidlapu izlietojumu un viens akta eksemplārs. Neizlietotās pavadzīmes-rēķina veidlapas, pamatojoties uz sastādīto aktu, jānoraksta.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.65406211, fakss 65406335


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.