Lauku atbalsta dienests uzsāk Eiropas Savienības tiešo maksājumu izmaksas

18.12.2007.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 7027542, fakss 7027120,
e-pasts:
lad@lad.gov.lv


Rīgā


5. decembrī Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsāk avansa izmaksu par vienoto platību maksājumu (VPM) un papildu valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM) par laukaugu un lopbarības platībām. VPM lauksaimnieki saņems 80 % apmērā, PVTM par laukaugu un lopbarības platībām – 65 % apmērā.


VPM ir vienots maksājums par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, kā arī atbilst saņemšanas nosacījumiem. Šī atbalsta likme 2007.gadā ir 26,63 LVL/ha.


Lopbarības kultūras ir aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kā arī kukurūza zaļbarībai un skābbarībai. ES noteiktais izcenojums par lopbarības platībām šogad ir 7,97 LVL/ha.


PVTM atbalsts par laukaugu platībām tiek maksāts par laukiem, kuros audzē graudaugus – vasaras kviešus, ziemas kviešus,  rudzus, vasaras miežus, ziemas miežus, auzas, tritikāli, griķus; pākšaugus – zirņus, lauku pupas, saldo lupīnu; eļļas augus – vasaras rapsi, ziemas rapsi; linus – eļļas linus, šķiedras linus un dažādu laukaugu maisījumus no iepriekš nosauktām laukaugu kultūrām. Šī atbalsta maksājuma likme par hektāru ir 27,71 LVL.


Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti paredz – ja pēc visu administratīvo pārbaužu veikšanas tiks konstatēts kopējās attaisnotās platības pārsniegums, atbalsta likmes gala aprēķiniem var tikt proporcionāli samazinātas.


Lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu lauksaimnieki saņems pa pastu pēc tam, kad par platību maksājumu iesniegumiem tiks veikts atbalsta gala aprēķins, ņemot vērā visas veiktās pārbaudes un arī pārkāpumus, ja tādi būs konstatēti.


Saskaņā ar ES normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību atbalsts zemes apsaimniekotājiem jāizmaksā līdz 2008.gada 30.jūnijam.


LAD Sabiedrisko attiecību sektors
Tālr. 7027384
ES tiešo maksājumu departaments
Tālr. 7027424

Pēdējās izmaiņas: 18.12.2007.