Līdz 27. decembrim iespējams saņemt pabalstu invalīdiem un politiski represētām personām

13.12.2007.

Preiļu novada domes Sociālais dienests sakarā ar 2007. gada 9. oktobrī veiktajiem grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā” līdz 27. decembrim turpina pieņemt iesniegumus vienreizējā gada pabalsta piešķiršanai I un II grupas invalīdiem, politiski represētām personām, III grupas invalīdiem (nestrādājošiem), kā arī bērniem invalīdiem.


Laika periodā no 1. novembra līdz 7. decembrim minētie pabalsti piešķirti sekojošām sociālajām grupām Preiļu novadā: 87 politiski represētām personām, 346  I un II grupas invalīdiem, 50 III grupas invalīdiem (nestrādājošiem), 24 bērniem invalīdiem.


No Sociālā dienesta budžeta minētajiem pabalstiem atvēlēti Ls 18 790.00 (plānoti Ls 20 400.00).
Tās personas, kuras reģistrēsies Sociālajā dienestā līdz 18. decembrim, minēto pabalstu varēs saņemt 21., 27. vai 28. decembrī, pārējās – 2008. gada 7.- 9. janvārī. Pēc 27. decembra iesniegumi uz minētajiem pabalstiem vairs netiks pieņemti.


Anita Gāga,
Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 13.12.2007.