Preiļu 1.pamatskolā: “Dedzi, Adventa svece!”

07.12.2007.

Preiļu 1. pamatskolā sācies Ziemassvētku  gaidīšanas laiks. Kā jauka tradīcija ir Adventa vainagu gatavošana, kurā iesaistās 1.-9. klašu skolēni sadarbībā ar klašu audzinātājiem un vecākiem. Īpašu prieku sagādā, ja tas ir pašu gatavots, izmantojot visdažādākos dabas materiālus, tos gaumīgi izkārtojot vainagā.


7. decembrī skolas sarīkojumu zālē bija skatāma Adventa vainagu izstāde.


1.-3. klašu skolēni, vecāki un skolotāji pulcējās pasākumā “Dedzi, Adventa svece”. To organizēja un vadīja skolas katehēte Anastasija Vilcāne sadarbībā ar skolas administrāciju, iesaistot 1.-3. klašu skolēnus, kuri apgūst ticības mācību. Priekšnesumus gatavoja  deju skolotāja Gaida Ivanova kopā ar 2.-3. klašu un 7.-8. klašu dejotājiem, mūzikas skolotāji Lidija Ozola,  Arvīds Gžibovskis, skolnieces Santa Kluša un Santa Vucāne no 9.e klases. Pasākumā piedalījās priesteris  Andris Ševels no Daugavpils un Preiļu katoļu draudzes priesteris Māris Laureckis. Priesteri deva svētību skolēniem, skolotājiem, vecākiem un pasvētīja Adventa vainagus.


Dir. vietn.audz.darbā Digna Prodniece

Pēdējās izmaiņas: 07.12.2007.