Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Kancelejas preču iegāde Krāslavas novada domes vajadzībām ERAF līdzfinansētā projekta Nr. …

12.03.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/14-P/M


3.Iepirkuma priekšmets: „Kancelejas preču iegāde Krāslavas novada domes vajadzībām ERAF līdzfinansētā projekta Nr. VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” ietvaros”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „KRISTAFORS”,
Reģ.nr.41503030648


Sv.Ludvika laukums 3,
Krāslava, LV- 5601
Tālr.65622787,
Fakss: 65622775
e-pasts:
kristafors@apollo.lv


Ls 1600,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2007.gada 12.marts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2007.gada 12.marts


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2007.