Jau piekto reizi veikta aptauja par Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošajiem paradumiem

12.12.2007.

Valsts aģentūra
Sabiedrības veselības aģentūra
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis 67081549; mob.26442452; fakss 67339006;
e-pasts:
prese@sva.gov.lv; www.sva.gov.lv


Šodien veselības nozares speciālistiem paredzētā seminārā Sabiedrības veselības aģentūras speciālisti prezentēs 2006.gadā veiktās aptaujas rezultātus par Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošajiem paradumiem.


Šis pētījums ataino 15 līdz 64 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju veselības pašvērtējumu, veselību ietekmējošo dzīvesveida paradumu (smēķēšanas, alkohola lietošanas, uztura, fiziskās aktivitātes, mutes higiēnas, satiksmes drošības) raksturojumu, kā arī sniedz datus par veselības aprūpes izmantošanu un pieejamību. Pētījumā gūtie secinājumi:
• Mazāk kā puse respondentu savu veselību vērtē kā labu vai diezgan labu, tomēr šis vērtējums pakāpeniski uzlabojas kopš 1998.gada;
• Paaugstinās to respondentu īpatsvars, kuriem pēdējā gada laikā ir noteikts holesterīna līmenis un kuri potējušies pret gripu;
• Uzlabojas uztura paradumi – arvien biežāk ikdienas uzturā tiek lietoti dārzeņi un augļi, ēdiena gatavošanai vairāk tiek lietotas augu eļļas un margarīns ar zemu tauku saturu;
• Tikai vienai trešdaļai respondentu ir pietiekama fiziskā aktivitāte, diemžēl vēl arvien sabiedrībā dominē pasīvi brīvā laika pavadīšanas veidi;
• Alkoholisko dzērienu lietošanas paradumos nav būtisku izmaiņu. Salīdzinoši augsts ir respondentu īpatsvars, kas vienā alkohola lietošanas reizē izdzer 6 vai vairāk alkohola devas;
• Uzlabojas Latvijas iedzīvotāju paradumi, kas saistīti ar ceļa satiksmes drošību: pieaug atstarotāju lietotāju īpatsvars, palielinās drošības jostu izmantošana;
• Medikamentu patēriņš Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vidū ir augsts, ar tendenci pieaugt;
• Augsts ir tabakas dūmiem mājās pakļauto īpatsvars – 54,9% vīriešu un 51,8% sieviešu atzīmē, ka ģimenē kāds smēķē citu cilvēku klātbūtnē.


Šāds pētījums 2006.gadā notika jau piekto reizi, tas ir daļa no sadarbības projekta starp Somiju un Baltijas valstīm, ko starptautiski pazīst kā FINBALT veselības monitoringu. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējoši paradumu pētījumu šogad veica Sabiedrības veselības aģentūra. Šāds monitorings ir nepieciešams, lai apzinātu svarīgākās sabiedrības veselības problēmas valstī, parādītu to ģeogrāfisko un demogrāfisko izplatību, tās dinamiku laikā, kā arī lai noteiktu nozares stratēģiskās prioritātes.


Pētījums ir pieejams SVA mājas lapā www.sva.gov.lv sadaļā „Pētījumi”


Informāciju sagatavoja:
Elīna Sprūde-Nesenberga
Papildus informācija pa telefoniem 67081625 vai 28805384


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.