Par izmaiņām individuālā darba reģistrācijas kārtībā

12.12.2007.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401


11.12.2006. 


VID Latgales reģionālā iestāde informē, ka pieņemti grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Izmaiņas saistītas ar individuālā darba reģistrāciju.


Sākot ar 2008.gada 1.janvāri fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un nav reģistrētas Komercreģistrā kā individuālie komersanti, pieteikumu par reģistrāciju jāiesniedz uzreiz attiecīgajā VID teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas.


Līdz gada beigām pašvaldības individuālā darba veicēju reģistrāciju veic iepriekšējā kārtībā. Tātad šī gada beigās izsniegtie patenti vai individuālā darba veicēja reģistrācijas apliecības būs derīgas līdz patentā vai reģistrācijas apliecībā noteiktā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim.


Nodokļu maksātājus aicinām apmeklēt VID rīkotos seminārus par grozījumiem šajā un citos nodokļu likumdošanas normatīvajos aktos. Precīzu informāciju par semināru norises laiku var saņemt telefoniski pie VID LRI nodaļu Konsultāciju daļas speciālistiem (Balvos – 64507047, Daugavpilī – 65476213, Krāslavā – 65325446, Ludzā – 65707372, Preiļos – 65307706, Rēzeknē – 64638152) vai arī internetā – VID mājas lapā www.vid.gov.lv


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t. 65406211, fakss 65406335
e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.