Akcijas „Palīdzi mums rūpēties par Tavu veselību!” rezultāti

12.12.2007.

Rīgā, 12.12.2007


Vienu nedēļu – no 26. novembra līdz 30. novembrim Latvijas iedzīvotājiem bija iespēja zvanīt uz Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras (turpmāk tekstā – Aģentūra) bezmaksas informatīvo telefonu 8001234 un atbildēt uz jautājumu – „Saslimšanas gadījumā Jūs saucat mājas vizītē savu ģimenes ārstu vai neatliekamo medicīnisko palīdzību?”. Akcijas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju informētību par iespējām saņemt ārstniecības pakalpojumus ārpus ģimenes ārsta darba laika, kā arī motivāciju, kāpēc tiek izmantota viena vai otra iespēja.


50 % no zvanītājiem atzina, ka labi izprot, kuros gadījumos saucama neatliekamā medicīniskā palīdzība (turpmāk tekstā – NMP) un kādos savs ģimenes ārsts mājas vizītē.


Ģimenes ārsts visbiežāk tiek saukts pie akūtām saaukstēšanās saslimšanām, savukārt NMP – ja ar veselību palicis slikti diennakts vēlajās stundās vai naktī.


25% zvanītāju bija no lauku teritorijām, kur akūtas saslimšanas gadījumā izsaukt ģimenes ārstu mājas vizītē ir problemātiski vai neiespējami, tāpēc tiek saukta NMP brigāde. Respondenti atzina, ka laukos NMP brigādes ir atsaucīgas un nereti izpilda arī ģimenes ārsta funkcijas, jo bieži izsaukšanas gadījumi nav dzīvībai un veselībai bīstami.


25 zvanītāju minēja, ka vispār nesauc uz mājām ne neatliekamo medicīnisko palīdzību, ne arī savu ģimenes ārstu, jo saslimšanas gadījumā vēršas pie ģimenes ārsta pieņemšanas laikā, kā arī akūto pacientu stundā. Kā motivācija, kāpēc neizmanto šo iespēju tika minēta arī neuzticība ārstniecības personu profesionālajai kvalitātei.


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja
Ilze Arāja
Tālr.: 7043709
Mob. 29487552


Preses sekretāre
Laura Kalniņa
Tālr. : 7043743
Mob. 26863545

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.