SVA secina: „Ledus ir sakustējies – pārtikas ražotāji pieteikumus veselīguma norādēm iesniedz aktīvāk”

12.12.2007.

Valsts aģentūra
Sabiedrības veselības aģentūra
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis 7081549; mob. 26442452; fakss 7339006;
e-pasts:
prese@sva.lv; www.sva.lv


Pēdējo nedēļu laikā ir manāmi pieaudzis pārtikas ražotāju skaits, kas Sabiedrības veselības aģentūrā (turpmāk – SVA) ir iesnieguši pieteikumus par veselīguma norāžu lietošanu uz pārtikas produktiem, kuras ražotājs jau lieto vai vēlas lietot pārtikas produktu marķējumā arī pēc 2010. gada. Tomēr ražotāju aktivitāte vēl joprojām nav uzskatāma par pietiekamu, uzsver SVA.


Lai vienotos par turpmākajām aktivitātēm, kas veicamas, lai Latvijas pārtikas ražotājus arī turpmāk stimulētu savlaicīgāk „legalizēt” esošās veselīguma norādes, SVA organizēja apaļā galda tikšanos ar atbildīgo iestāžu pārstāvjiem (Veselības, Ekonomikas un Zemkopības ministrijas). Pārstāvji vienojās, ka jāturpina uzsāktais informācijas darbs, kas jau pirmos pozitīvos rezultātus ir nesis – šajā nedēļā iesniegti 6 pieteikumi un vairāki vēl tiek izskatīti.


Veselīguma norāde ir jebkura norāde, kas norāda saikni starp produktu un tā labvēlīgo ietekmi uz veselību. Tā var būt teksta vai ilustrācijas veidā, grafisks vai simbolisks attēlojums pārtikas produkta marķējumā, kā arī reklāmā un noformējumā.


Veselīguma norāžu lietošana pārtikas produktu marķējumā nav obligāta, tomēr, ja ražotājs izvēlas uz saviem produktiem lietot šādas norādes, tad ir jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1924/2006 Par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem noteiktais.


Veselīguma norādes attiecināmas uz patērētājam piegādāto produktu, tai skaitā, nefasētu vai to, kuru tirgū piegādā vairumā, kā arī uz produktiem, kurus piegādā sabiedriskās ēdināšanas iestādēm.


Pieteikumus var iesniegt, aizpildot mājas lapā (www.sva.gov.lv) ievietoto pieteikuma veidlapu, vai brīvā formā rakstītu iesniegumu.


Pieteikumus pieņem līdz 2007.gada 21.decembrim.


Sīkāka informācija SVA mājas lapā www.sva.gos.lv sadaļā Veselīguma norādes vai pa tel. 7081646


Informāciju sagatavoja:
SVA Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Laura Bundule (7081549 vai 26442452)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.