Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Tehniskā projekta izstrāde luksofora uzstādīšanai Daugavpils un Talsu ielas krustojumā, Preiļos”

12.12.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Tehniskā projekta izstrāde luksofora uzstādīšanai Daugavpils un Talsu ielas krustojumā, Preiļos”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 53 M.


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10 000


Līguma izpildes termiņš – 2008.gada 25.janvāris


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 21.12.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.


Papildus informācija – Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, tālr. 5307322, 26458552.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.12.2007.