Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Maizes un miltu izstrādājumu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””

12.12.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Maizes un miltu izstrādājumu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 58 M.


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – 1 (viena) gada laikā no līguma parakstīšanas dienas.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 20.12.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi.


Papildus informācija – Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka, tālr.53 21503, 26062805.

Pēdējās izmaiņas: 12.12.2007.