Interreg projekta ietvaros jauniešus informē par Biznesa Inkubatora iespējām

22.11.2007.

 


Šī gada 22. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Interreg IIIA projekta Nr.SIV 099 „Promoting Youth Entrepreneurship and Sociability Through Joint Networking and Strategy in Remote Border Areas of Latvia, Belarus and Lithuania” („Jauno uzņēmēju aktivitātes un prasmju attīstīšana, izmantojot savstarpēju sadarbības tīklu Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas pierobežas teritorijās”)/ “YES” mērķgrupas aktivizācijas pasākums. Potenciālie jaunie uzņēmēji radošā un iedvesmojošā atmosfērā tika informēti par „YES” projektu un topošā Biznesa Inkubatora piedāvātajām iespējām. Pasākuma moto: „Say „YES!” for a better future!” („Saki „JĀ!” labākai nākotnei”). Pasākumā piedalījās aptuveni 150 Preiļu novada jauniešu.


„YES” projekts tika uzsākts 2007.gada martā un to realizē 2 pašvaldības – Preiļu novada dome un Zarasai rajona pašvaldības administrācija (Lietuva) ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.


Projekta ilgtermiņa mērķis ir uzlabot socio-ekonomisko situāciju iesaistītajos pierobežas reģionos. Lai to sasniegtu, projekta ietvaros tika renovētas telpas Preiļu Biznesa Inkubatora (BI) vajadzībām (Preiļu Valsts ģimnāzijas piebūves 3.stāvs, Kooperatīva ielā 6), kas tuvākajā nākotnē atvērs savas durvis Preiļu novada jaunajiem uzņēmējiem, kur tie varēs iegūt būtisku atbalstu uzņēmējdarbības sākumposmā. Zarasai BI ēkas renovācijas darbi ir procesā. Projekta ietvaros tiek arī izstrādāta vienota starprobežu BI darbības un attīstības stratēģija 2012, kā arī operatīvie biznesa plāni, kam jānodrošina abu Biznesa Inkubatoru veiksmīgu darbību.Zarasai rajona pašvaldības administrācija (Lietuva): http://www.zarasai.lt


Pasākuma pilna fotogalerija


Mārīte Stupāne,
„YES” projekta vadītāja
tel. 53 22766

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.