Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Kancelejas preču iegāde Krāslavas novada domes vajadzībām ERAF līdzfinansētā projekta Nr. ….

05.03.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Kancelejas preču iegāde Krāslavas novada domes vajadzībām ERAF līdzfinansētā projekta Nr. VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” ietvaros”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 14–P/M


Paredzamā līgumcena līdz Ls 1600,00 (bez PVN 18%).


Līguma izpildes termiņš – 31.12.2007.g.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 12.03.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija.


Papildus informācija – Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, tālr. 5307322, 26458552.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.


 

Pēdējās izmaiņas: 05.03.2007.