Preiļu novadā noslēdzās vērienīgi Vides projekti

05.12.2007.

5. decembrī Preiļos Kohēzijas fonda projekta „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 18 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās” 1. kārtas noslēguma pasākumā un atkritumu šķirošanas punktu atklāšanas pasākumā piedalījās Vides ministrs Raimonds Vējonis, 9. Saeimas deputāts Jānis Eglītis, Daugavpils reģionālās Vides pārvaldes pārstāvji, būvuzņēmēji, Latvijas Zaļā punkta pārstāvji, EMAS darba grupas dalībnieki un vēl daudzi viesi.
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta noslēguma pasākumā novada kultūras nama konferenču zālē klātesošos uzrunāja Raimonds Vējonis, Jānis Eglītis, būvfirmas BMGC pārstāvji . Vides ministrs ar gandarījumu paziņoja, ka Preiļi ir pirmā pilsēta Latvijā, kur realizēts tik apjomīgs projekts un apgūti lieli līdzekļi. Par veiksmīgi realizēto projektu Vides ministrijas Atzinības rakstu ministrs pasniedza SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jānim Mūrniekam.


ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros būvdarbi tika veikti saskaņā ar 2006. gada 3. oktobrī noslēgto līgumu starp SIA „Preiļu saimnieks” un Pilnsabiedrību „STRABAG-BMGS” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju Preiļos. Līguma summa ar PVN ir 3 748 067,61 eiro, savukārt, ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” kopā sastāda 66% no attiecināmajām izmaksām.


Līguma ietvaros izbūvēts ūdensvads gandrīz 5 km garumā un kanalizācijas tīkli gandrīz 8 km garumā, veikta individuālo māju pieslēgumu no maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas līdz sarkanajai līnijai (robežlīnijai starp pašvaldības un privātīpašumu) izbūve. Tā rezultātā Preiļos 282 individuālās mājas pieslēgtas ūdensvadam, 352 mājām ir veikta kanalizācijas pieslēguma izbūve, kā arī izbūvētas 5 kanalizācijas sūkņu stacijas. Pēc darbu pabeigšanas līguma izpildes laikā skartajās ielās ieklāts asfaltbetona segums.


Domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs atzina, ka projekta 2. kārtas būvdarbiem jau noslēgti divi līgumi, kuri paredz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecību.


Atklājot šķiroto atkritumu vākšanas punktus Preiļos, Vides ministrs un vairāki ciemiņi uzsvēra, ka atkritumu šķirošanas process Latvijā ir tikai sācies, tāpēc ir svarīgi izprast tā lielo nozīmi vides saglabāšanā.


Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs uzrunā klātesošajiem pavēstīja, ka atkritumu šķirošanu aktīvi jāsāk mācīt jau bērnudārzos un skolās, tikai tad varam gaidīt labus rezultātus un nepiesārņot vidi. 


Projekta „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” ietvaros tika uzsākta sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā, lai samazinātu noglabājamo atkritumu apjomu un nodrošinātu atkritumos esošo materiālu nodošanu pārstrādei. Projekts 158012,65 latu jeb 75% apmērā tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā un Attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.
Projektā iesaistīto pašvaldību teritorijās tika izveidoti norobežoti konteineru laukumi ar cieto segumu – kopā 66 dalītās vākšanas punkti, kur tika uzstādīti 264 atkritumu konteineri papīra, plastmasas, stikla un sadzīves atkritumu dalītai vākšanai. Konteineru piegāde pašvaldībām izmaksāja 91 134 latus.


Visa pasākuma laikā ar mums kopā bija Preiļu simbols – krauklis, kura tēlā bija iejutusies kultūras nama projektu vadītāja Ināra Urča. Pilsētas ielas un laukumus ieskandināja un ciemiņus izdancināja Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa „Rūtoj”, vadītāja Ilze Rožinska. Paldies Inārai, Ilzei un jauniešiem par aizrautību, atraktivitāti un atbalstu pasākuma veidošanā! 


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 05.12.2007.