Preiļu Valsts ģimnāzijā prezentēja dabaszinātņu un matemātikas kabinetus

30.11.2007.

30. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika dabaszinātņu un matemātikas kabinetu prezentācija, uz kuru bija ieradušies 9. Saeimas deputāts Jānis Eglītis, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, Nacionālās programmas projekta `Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetos` sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Ilgaža un ķīmijas komponenta vadītāja Velga Kakse, kā arī Izglītības pārvaldes, rajona izglītības iestāžu, banku, preses, televīzijas pārstāvji.
 
Viesus sveica folkloras kopa `Rūtoj`, kā arī PVĢ direktore Ligita Pauniņa. Tika saņemta svētība no priestera Māra Laurecka. Prezentācijas viesiem tika dota iespēja tuvāk iepazīties ar fizikas, matemātikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu tehnisko un metodisko nodrošinājumu. Ģimnāzijas audzēkņi kopā ar skolotājiem Eleonoru Bleivi, Mārīti Lisovu, Valentīnu Pastari, Inetu Ivanovu un Franci Livmani bija sagatavojuši interesantas un aizraujošas prezentācijas, kurās iesaistīja arī viesus.


Ingūna Patmalniece,
Preiļu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā
 

Pēdējās izmaiņas: 30.11.2007.