Eiropas iedzīvotāji „Vienoti daudzveidībā”. Eiropas starpkultūru dialoga gada (2008. gads) kampaņas atklāšana

07.12.2007.

Eiropas Komisija 2007. gada 4. decembrī sāk informatīvu kampaņu par Eiropas starpkultūru dialoga gadu 2008. gadā, kura devīze ir „Vienoti daudzveidībā”. Pasākumā arī plānots atklāt tīmekļa vietni www.dialogue2008.eu. Izglītības, apmācības, kultūras un jaunatnes lietu komisāram Janam Figelam pievienosies Eiropā un pasaulē pazīstamas kultūras personības – „starpkultūru dialoga vēstneši Eiropā”. Pasākumā piedalīsies dažādu tautību audzēkņi no Briseles skolām, kuri 2008. gada priekšvakarā kopīgi apliecinās daudzveidības sniegtās priekšrocības.


Eiropas gada mērķis ir veicināt savstarpēju sapratni un labāku kopā dzīvošanu. Saistībā ar šo gadu pētīs priekšrocības, ko sniedz kultūru daudzveidība un aktīva sabiedriskā līdzdalība Eiropas lietās, kā arī sekmēs piederības sajūtu Eiropai. Tā ir Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Eiropas pilsoniskās sabiedrības kopīga iniciatīva. Eiropas gada vajadzībām ir piešķirti 10 miljoni euro, lai atbalstītu informatīvo kampaņu, pārskatus un pētījumus par starpkultūru dialogu un lai līdzfinansētu septiņus vadošos Eiropas projektus un 27 valsts projektus (viens projekts katrā dalībvalstī) par starpkultūru dialogu ES.


Īsi pirms kampaņas atklāšanas komisārs Jans Figels sacīja: „Eiropa, bez šaubām, saskaras ar nozīmīgiem pārbaudījumiem, kuri sakņojas attiecībās starp kultūrām. Eiropas gads 2008. gadā piedāvā lielisku izdevību izpētīt iespējas uzlabot dialogu un attiecības mūsu kultūru starpā. Šis uzdevums varētu šķist ārkārtīgi sarežģīts. Taču pirms 50 gadiem pilnīgi neiespējama šķita arī ideja apvienot mūsu kontinenta dažādās tautas Eiropas Savienībā. Tagad ir redzams Eiropas Savienības paveiktais un tās ievērojamie panākumi Eiropas valstu vienošanā. Tas nozīmē, ka mēs varam pārvarēt grūtības, kas saistītas ar mūsu kontinenta kultūru un reliģiju sajaukumu, un mums tas ir jādara. Tieši tādēļ Eiropas gadam izvēlētā devīze ir „Vienoti daudzveidībā”.


Eiropas Komisija uz kampaņas atklāšanas pasākumu no visas Eiropas un citām pasaules valstīm aicina daudzas kultūras personības, kuras ir piekritušas darboties kā „starpkultūru dialoga vēstneši Eiropā”. To starpā ir brazīliešu rakstnieks Paulu Koelju (Paulo Coelho), slovāku diriģents Džeks Martins Hendlers (Jack Martin Händler), rumāņu režisors Radu Mihaileanu (Radu Mihăileanu), slovēņu konceptuālais mākslinieks Marko Peļhans (Marko Peljhan), kataloņu čellists Hordi Savals (Jordi Savall), turku pianists Fazils Sajs (Fazil Say) un Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāja no Serbijas Marija Šerifoviča (Marija Šerifović).
 
Pasākumā piedalīsies arī to septiņu vadošo Eiropas projektu sponsori un pārstāvji, kuriem nesen piešķīra Kopienas finansējumu, pamatojoties uz šogad publicēto atklāto uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Projekti aptver pilsētu kultūru, populāro mākslu, jauniešu līdzdalību, migrāciju, plašsaziņas līdzekļus, apmaiņu ar vietēja mēroga iniciatīvām, video projektus un imigrantu kopienu pasākumus. Visos projektos darbojas dalībnieki no vairākām dalībvalstīm. Ar projektu rezultātiem varēs iepazīties gada otrajā pusē.


Sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir izveidota kampaņas tīmekļa vietne www.dialogue2008.eu, kuras mērķis ir veicināt kopīgu Eiropas starpkultūru dialoga telpu. Tīmekļa vietnē ietverta partneru sadaļa ar mērķi veicināt Eiropas Savienības mēroga sadarbības tīklu izveidi un apmaiņu ar labās prakses piemēriem. Vēl pirms tīmekļa vietnes atklāšanas tajā bija jau vairāk nekā 500 profili, ko izveidojušas tās privātpersonas un organizācijas, kuras darbojas starpkultūru dialoga jomā.


Eiropas gads 2008. gadā ir vērsts uz tādu Eiropas politikas iniciatīvu izveidi starpkultūru dialoga jomā, kuras turpināsies vēl pēc 2008. gada. Šis gads arī parāda, kāda ietekme piemīt Eiropas kultūras programmai aizvien lielākas globalizācijas apstākļos, kurā viens no trim galvenajiem mērķiem ir kultūras daudzveidības un starpkultūru dialoga veicināšana.


Tāpēc papildus citiem pasākumiem 2008. gadā organizēs sešas debates Briselē (ik pēc diviem mēnešiem). Katrās debatēs starpkultūru dialogu apspriedīs saistībā ar atsevišķai nozarei specifisku skatupunktu, un tiks aptvertas šādas tēmas: plašsaziņas līdzekļi, māksla, kultūras mantojums, darbavieta, dialogs starp reliģijām, izglītība, jaunatne, migrācija un integrācija.


Papildu informācija:
www.dialogue2008.eu


Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
Preses un informācijas nodaļa
Tel.: 7085400, 7085421
comm-rep-latvia@ec.europa.eu


 
Jums ir jautājums par Eiropas Savienību?  Zvaniet uz “EUROPE DIRECT” informatīvo tālruni 00800 6 7 8 9 10 11
2007.gadā aprit 50 gadi kopš  6 Eiropas valstis Romā parakstīja Romas līgumus,  izveidojot Eiropas Kopienu.  Ar to tika likts pamats ciešākai sadarbībai un integrācijai Eiropā.


 
This message does not constitute a formal communication and may not be taken to represent an official position of the European Commission. Only a written communication with the original signature of an authorized person may be taken formally to represent the official position of the European Commission. This message contains information, which may be confidential and privileged. Unless you are the addressee (or authorized to receive for the addressee), you may not use, copy or disclose to anyone the message or any information contained in the message. If you have received the message in error, please advise the sender by reply e-mail and delete the message. Thank you.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.